Uitzenden door Saba Benelux

Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan u als opdrachtgever. Wij als uitzendbureau werven en selecteren de geschikte kandidaten en gaan aan de slag om de juiste match te maken tussen uw opdracht en de beschikbare kandidaten. De ter beschikkingstelling gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden.

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt, beschikken wij over een flexibel personeelsbestand, waardoor wij snel kunnen schakelen. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u als opdrachtgever snel en efficiënt omgaan met pieken en dalen in de werkdruk. Uitzendkrachten kunnen ook ingezet worden om vast personeel te vervangen bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Meer weten?